Planeten och Kretsloppet

Idag talas det mycket om global uppvärmning och klimatförändringar. Sannolikt är det de viktigaste miljöfrågorna mänskligheten står inför. Och det är vi själva som orsakar problemen genom utsläpp av växthusgaser och förbrukning av naturresurser. Dessutom bidrar vår ökade konsumtion till att skapa allt mer avfall.

Vår livsstil är helt enkelt inte hållbar. Klokt nog inser allt fler att vi måste göra något åt saken: Vi måste minska mängden klimatgaser, leva energisnålare och hushålla med jordens resurser. Och med tanke på att naturresurserna är begränsade, klimatet förändras och efterfrågan på nya råvaror växer, är det även nödvändigt att ta vara på den resurs vårt avfall utgör.

Ett viktigt inslag i avfallshanteringen är olika slags återvinning. Ta till exempel materialåtervinning, vilket minskar industrins energiförbrukning och behov av nya råvaror, samtidigt som farliga ämnen tas hand om på ett miljösäkert sätt. En annan form av återvinning är biologisk behandling i form av kompostering eller rötning, där det biologiska materialet och näringsämnena återgår till kretsloppet utan att öka mängden koldioxid i luften.

Bäst i EU

I Sverige kan vi känna oss lite duktiga på det här med klimat och återvinning. Vad gäller klimatet är vi bäst i EU – enligt en färsk undersökning har drygt 85 procent av oss gjort något konkret för att minska utsläppen, EU-snittet ligger på drygt 60 procent. De senaste tio åren har vi dessutom fördubblat återvinningen, samtidigt som deponering av avfall som inte kan återvinnas minskat till under fem procent.
Det finns studier som visar att om människor källsorterar och återvinner aktivt, så påverkas deras övriga beteende i mer miljömedveten riktning. Kanske förklarar det varför nästan var tredje svensk börjat undvika korta flygresor och uppemot 35 procent av oss har minskat sin bilkörning.

Våra val gör skillnad

Kort sagt befinner vi oss i dag mitt i en klimatförändringsprocess som vi dess bättre kan påverka genom att göra klimatsmarta val: Genom att handla rätt redan i butiken, genom att se till att våra gamla prylar kommer till nytta för andra och till sist genom att sortera rätt. Svårare är det inte.

Ovanstående resonemang sammanfattas i EU:s avfallstrappa och målsättning: Minskade avfallsmängder, Mer återanvändning, Mer materialåtervinning, Mer energiåtervinning och Mindre deponering. Hjälps vi åt att leva upp till det så tar vi ett stort och viktigt steg mot en bättre framtid.

Länkar:

Miljömålsportalen – Sveriges miljökvalitetsmål och arbetet för att nå dem
Naturvårdsverket – Ser till att miljöpolitiska beslut genomförs
Håll Sverige rent – Organisation som verkar för ett renare Sverige
Klimatkalkylatorn – Se hur mycket du påverkar miljön

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår