Vem ansvarar för vad?

Konsumenten

I Sverige har konsumenterna – det vill säga du, jag och alla andra – skyldighet att sortera och lämna våra sopor på rätt sätt. I detta ingår att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och allt annat som inte hör hemma i soppåsen och lämna in till de insamlingssystem som finns.

Kommunen

Kommunerna har ansvaret för hämtning och behandling av hushållsavfall. Varje kommun bestämmer om den ska sköta sophämtningen själv eller lägga ut den på entreprenad – det vill säga låta privata företag göra jobbet. SÖRABs ägarkommuner har valt det senare alternativet.

Kommunerna i norra Stockholms län behandlade länge sitt avfall var för sig. Men 1978 gick tio av kommunerna samman och bildade SÖRAB för att effektivisera arbetet. I dag driver SÖRAB flera anläggningar i regionen som tar hand om invånarnas och företagens avfall på ett miljöriktigt och rationellt sätt.

Kommunernas, SÖRABs och entreprenörernas arbete med hushållsavfallet bekostas av kommuninvånarna – via en renhållningsavgift, eller via hyran om man bor i flerfamiljshus.

Producenten

Vissa saker finns det producentansvar på. Det betyder att den som tillverkar, säljer eller importerar en produkt också ansvarar för att denna samlas in och återvinns.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för att just förpackningar och tidningar kommer till nytta igen. El-Kretsen ser till att allt elektronikavfall och små batterier omhändertas på rätt sätt. Det finns även producentansvar på glödlampor, däck, bilar och större batterier.

Även här är det vi konsumenter som står för kalaset. I priset för varje pryl med producentansvar ingår en återvinningsavgift, som motsvarar kostnaden för insamling och återvinning av grejerna. Alltså är det ganska dumt att slänga något med producentansvar – som man redan betalat återvinningsavgift på – i soppåsen och därmed få betala igen för att den ska brännas upp. Slöseri med både pengar och resurser!

Länkar:

Lagar och Regler – Lagar och regler om avfall
Naturvårdsverket – Om lag och rätt inom Naturvårdsverkets område
Producentansvar – Om producentansvar inom avfallshantering
Miljöbalken – Lagstiftning kring svenskt miljöarbete, kapitel 15 rör avfall
Avfallsförordningen – Förordning om avfall och avfallets hantering

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår